KONTAKT OS PÅ: 3326 6300 | MAN-TORS KL.: 08:00 - 16:00, FRE KL. : 08:00 - 15:30

DØGNSERVICE, UDEN FOR ALM. ÅBNINGSTID TLF: 7217 1494

TELEFON: 3326 6300 - DØGNSERVICE: 7217 1494

Bæredygtighed

Hos Grønbech er vi godt i gang med at udvikle vores tilgang til at være bæredygtige. Vi ønsker at passe på vores jord og har, sammen med BITVA, udarbejdet de første tiltag til en bæredygtig forretningsplan, som konstant vil være under udvikling. 
Vores første fokusområder er FN’s verdensmål nr. 9 og 12.

 

Mål 9 handler om at udvikle pålidelig infrastruktur, fremme bæredygtig industri, samt investering i videnskabelig forskning og innovation.

Mål 12 handler om effektiv styring af vores fælles naturressourcer, måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer på, samt at tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald*

Som leverandør og partner til bl.a. forsyningssektoren, bidrager vi bl.a. allerede med vores kvalitetsprodukter & stærke samarbejde med vores producenter og leverandører, om kontinuerlig udvikling af processer og materialer. 
Dette har udmøntet sig i nogle konkrete, kundetilpassede initiativer, som vi på sigt vil udvikle til mere generelle initiativer. Målet er kontinuerligt at bidrage til, at vores kunder får mulighed for at optimerer deres potentiale og dermed bliver mere bæredygtige.

Service på produkter og anlæg er ansvarligt og bæredygtigt

Når man køber kvalitet, og man løbende vedligeholder, mindskes miljø- og klimaaftryk gennem forlængelse af produkternes livscyklus. 
Hos Grønbech sætter vi en ære i at udføre livsforlængende service på produkter og løsninger, hvor det giver mening.

Internt

Den bedste håndtering af skrot, er at mindske skrot-mængden!  
Det har vi løst ved at optimere vores lagerbeholdninger, uden at det påvirker vores evne til at servicere vores kunder. 
I tillæg har vi fokus på at mindske kørsel, genbrug af IT-udstyr, affaldssortering, og ikke mindst håndtering af skrot.

MILJØ- OG KLIMAPOLITIK

Grønbechs overordnede politik er at fremstå som en pålidelig, seriøs og ansvarsbevidst, partner overfor kunder, leverandører, medarbejdere, relevante myndigheder, samt det omgivende samfund.
Vi sætter en stor ære i at leve op til kravene i DS/EN ISO 9001, DS/EN ISO 14001, ISO45001 og beskæftigelsesministeriets bek. nr. 1510 af 14/12/2018 og kravene DS/EN ISO 50001 pkt. 4.4.3 i tillæg til DS/EN ISO 14001.
Hos Grønbech har vi fokus på at reducere vores miljø- og klimaaftryk generelt, både direkte fra vores egne aktiviteter, samt indirekte gennem produkternes livscyklus. 
Vi vil til enhver tid overholde relevant gældende lovgivning og myndighedskrav.
Vi kommunikerer politik og mål ud i organisationen, samt sikrer, at disse er forstået, ligesom vi løbende informerer om ændringer og opnåede resultater.


*Kilde: De 17 Verdensmål | Verdensmålene.dk (verdensmaalene.dk)

Service og reservedele

Med servicelokationer 4 steder i Danmark og med stor erfaring fra branchen, er vores højtkvalificerede serviceteknikere aldrig langt væk – og de er altid klar på at rykke ud og yde lokal og kompetent service.

Læs mere om Grønbech service

Cases

Et stigende fokus på bæredygtig produktion og imødegåelse af klimaforandringer, stiller krav til den danske industri. Vi har erfaring og specialiseret viden til at levere og servicere driftssikre og energieffektive løsninger, der imødekommer fremtidens  udfordringer.

Se mere om vores løsninger